VI | EN

Công trình ốp đá Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.

Công trình tại khách sạn Mường Thanh - rất nhiều hạng mục như đại sảnh, thang máy, lavabo, sàn nhà đều được sử dụng đá để tạo độ nổi bật

Công trình ốp đá Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.

muongthanhdanang1

 

muongthanhdanang8
 
muongthanhdanang12
 
muongthanhdanang6
 
Đá ốp cầu thang máy
muongthanhdanang4
 
muongthanhdanang2
 
muongthanhdanang9
 
muongthanhdanang10
 
muongthanhdanang11
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second