Ngay từ khi mới hình thành, Eurostone đã xác định cho mình những mục tiêu, định hướng rõ ràng để hướng tới đích cuối cùng trở thành “Nhà cung cấp, thi công các sản phẩm đá tự nhiên cao cấp hàng đầu Việt Nam”.

#1. Tầm Nhìn.

“Trở thành biểu tượng của niềm tin đối với các sản phẩm về đá”.

#2 Sứ mệnh.

“Eurostone cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm về đá với chất lượng tốt nhất bằng chính sự trân trọng, niềm vui và trách nhiệm của mình với khách hàng”.

#3. Giá trị cốt lõi.

– Tín: Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

– Tâm: Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

– Trí: Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.

– Tinh: Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.

– Nhân: Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành.

#4 Triết lý kinh doanh.

Lợi ích khách hàng là then chốt.

Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

Thu nhập nhân viên là trách nhiệm.

Sáng tạo đổi mới là tất yếu.

Cam kết hành động là nghĩa vụ.